Kontaktpersonar og treningsavgifter

Kontaktpersonar:

Linda Hovland
Leiar Dale Idrettslag
daleidrettslag@gmail.com
tlf. 99017852

Ola Hovland
Leiar Handballgruppa
tlf: 958 94 683

Julie Vårdal Heggøy
Leiar Fotballgruppa
tlf: 909 94 421

Hilde Genberg
Leiar Badminton
tlf: 901 74 525

Gro Fivelsdal
Leiar Volleyballgruppa
tlf: 901 49 611

Solveig Nitter
Leiar Barneidrett
tlf: 404 64 426

Ståle Brattelid
Leiar Sykkelgruppa
tlf: 951 02 565

Treningssenteret Vidar Samuelsen
tlf: 970 37 525

 

Treningsavgifter i Dale Idrettslag:
Born opp til 12 år              kr. 300,- pr. år
Ungdom 13-19 år              kr. 500,- pr. år
Vaksne 20 år +                 kr. 800,- pr. år
MERK!
Er ein aktiv i fleire idrettar, skal ein betale for kvar idrett/aktivitet, men maksimum for 2 idrettar.Treningssenteret i Fjalerhallen har eigne satsar for treningsavgift!

Medlemsavgift i Dale Idrettslag:
Medlem 0-16 år       kr. 100,- pr år
Medlem 17 +          kr. 200,- pr. år
Støttemedlem         kr. 100,- pr. år