Vaktliste for Fjalerhallen haust 2017

Takk for at du stiller som vakt i Fjalerhallen

Nøkkel:
Sistevakta leverer nøkkel til førstevakta dagen etter, eller på Dale bok og leikar. Har du førstevakt og ikjke fått nøkkelen så hent den på bokhandelen.

Vaktliste HAUST 2017

Har du spørsmål vedk. vaktordninga så ta kontakt med Linda Hovland: Mob 990 17 852