Vaktliste for Fjalerhallen vår 2018

Takk for at du stiller som vakt i Fjalerhallen

Nøkkel:
Sistevakta leverer nøkkel til førstevakta dagen etter, eller på Dale bok og leikar. Har du førstevakt og ikkje fått nøkkelen så hent den på bokhandelen.

Vaktliste Vår 2018

Har du spørsmål vedk. vaktordninga så ta kontakt med Linda Hovland: Mob 990 17 852